WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Gmina Miedzna

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 412
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:331
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:326
% głosów ważnych:98.49%

Wyniki głosowania w podziale na kandydatów

Nazwa Liczba głosów na kandydatów % głosów
ważnych
Bosak Krzysztof  17  5.21
Jaszczuk Dariusz  16  4.91
Litwińczuk Czesław Zdzisław  0.61
Stąsiek Zbigniew  1.53
Koc Zofia Maria  285  87.42
Gorayski Józef Andrzej  0.31
Kandydaci razem 326  100