WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Miasto Łochów

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:14 264
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:931
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:921
% głosów ważnych:98.93%

Wyniki głosowania w podziale na kandydatów

Nazwa Liczba głosów na kandydatów % głosów
ważnych
Bosak Krzysztof  65  7.06
Jaszczuk Dariusz  97  10.53
Litwińczuk Czesław Zdzisław  0.54
Stąsiek Zbigniew  28  3.04
Koc Zofia Maria  724  78.61
Gorayski Józef Andrzej  0.22
Kandydaci razem 921  100