WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Gmina Korytnica

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 224
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:398
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:390
% głosów ważnych:97.99%

Wyniki głosowania w podziale na kandydatów

Nazwa Liczba głosów na kandydatów % głosów
ważnych
Bosak Krzysztof  0.77
Jaszczuk Dariusz  26  6.67
Litwińczuk Czesław Zdzisław  0.51
Stąsiek Zbigniew  2.05
Koc Zofia Maria  350  89.74
Gorayski Józef Andrzej  0.26
Kandydaci razem 390  100