WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Gmina Latowicz

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 270
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:136
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:135
% głosów ważnych:99.26%

Wyniki głosowania w podziale na kandydatów

Nazwa Liczba głosów na kandydatów % głosów
ważnych
Bosak Krzysztof  6.67
Jaszczuk Dariusz  73  54.07
Litwińczuk Czesław Zdzisław  0.00
Stąsiek Zbigniew  0.00
Koc Zofia Maria  53  39.26
Gorayski Józef Andrzej  0.00
Kandydaci razem 135  100