WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Gmina Dobre

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 813
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:278
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:274
% głosów ważnych:98.56%

Wyniki głosowania w podziale na kandydatów

Nazwa Liczba głosów na kandydatów % głosów
ważnych
Bosak Krzysztof  3.28
Jaszczuk Dariusz  80  29.20
Litwińczuk Czesław Zdzisław  0.00
Stąsiek Zbigniew  15  5.47
Koc Zofia Maria  166  60.58
Gorayski Józef Andrzej  1.46
Kandydaci razem 274  100