WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Miasto Pilawa

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 523
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:368
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:366
% głosów ważnych:99.46%

Wyniki głosowania w podziale na kandydatów

Nazwa Liczba głosów na kandydatów % głosów
ważnych
Bosak Krzysztof  39  10.66
Jaszczuk Dariusz  72  19.67
Litwińczuk Czesław Zdzisław  28  7.65
Stąsiek Zbigniew  21  5.74
Koc Zofia Maria  201  54.92
Gorayski Józef Andrzej  1.37
Kandydaci razem 366  100