WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Gmina Parysów

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 240
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:196
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:191
% głosów ważnych:97.45%

Wyniki głosowania w podziale na kandydatów

Nazwa Liczba głosów na kandydatów % głosów
ważnych
Bosak Krzysztof  13  6.81
Jaszczuk Dariusz  24  12.57
Litwińczuk Czesław Zdzisław  15  7.85
Stąsiek Zbigniew  2.09
Koc Zofia Maria  134  70.16
Gorayski Józef Andrzej  0.52
Kandydaci razem 191  100