WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Gmina Borowie

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 137
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:206
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:203
% głosów ważnych:98.54%

Wyniki głosowania w podziale na kandydatów

Nazwa Liczba głosów na kandydatów % głosów
ważnych
Bosak Krzysztof  13  6.40
Jaszczuk Dariusz  35  17.24
Litwińczuk Czesław Zdzisław  1.48
Stąsiek Zbigniew  14  6.90
Koc Zofia Maria  133  65.52
Gorayski Józef Andrzej  2.46
Kandydaci razem 203  100