WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Miasto Łaskarzew

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 964
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:165
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:163
% głosów ważnych:98.79%

Wyniki głosowania w podziale na kandydatów

Nazwa Liczba głosów na kandydatów % głosów
ważnych
Bosak Krzysztof  22  13.50
Jaszczuk Dariusz  24  14.72
Litwińczuk Czesław Zdzisław  1.23
Stąsiek Zbigniew  4.29
Koc Zofia Maria  106  65.03
Gorayski Józef Andrzej  1.23
Kandydaci razem 163  100