A  A+ A+

Stąsiek Zbigniew

Sulejówek City

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:15 343
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:922
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:909
% głosów ważnych:98.59%
Liczba głosów na listy komitetu:24
% 2.64%