A  A+ A+

Gorayski Józef Andrzej

Stanisławów Community

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:5 248
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:262
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:261
% głosów ważnych:99.62%
Liczba głosów na listy komitetu:3
% 1.15%