A  A+ A+

Stąsiek Zbigniew

Halinów City

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:11 379
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:357
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:353
% głosów ważnych:98.88%
Liczba głosów na listy komitetu:11
% 3.12%