A  A+ A+

Koc Zofia Maria

Cegłów Community

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:4 936
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:367
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:359
% głosów ważnych:97.82%
Liczba głosów na listy komitetu:90
% 25.07%