A  A+ A+

Litwińczuk Czesław Zdzisław

Maciejowice Community

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
No. of people entitled to vote:5 933
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:274
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:270
% głosów ważnych:98.54%
Liczba głosów na listy komitetu:15
% 5.56%