WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Województwo Powiat Gmina Kod terytorialny gminy Okręg nr Siedziba OKW
MAZOWIECKIE miński Mińsk Mazowiecki 141201 47
Zestawienie liczby osób głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania oraz rozliczenie głosowania korespondencyjnego
1 Numer obwodu głosowania 7
2 Adres komisji obwodowej Zespół Szkół Miejskich Nr 1,ul. Mikołaja Kopernika 9,05-300 Mińsk Mazowiecki
3 Imię i nazwisko przewodniczącego komisji / zastępcy przewodniczącego komisji (osoby, której podpis widnieje pod zestawieniem) Filip Frelak
4 Liczba osób głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 0
5 Liczba otrzymanych przez komisję kopert zwrotnych 0
6 Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7 Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu nie było podpisane przez wyborcę 0
8 Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
9 Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
10 Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
Głosowanie rozpoczęło się dnia 07.09.2014 o godzinie 07:00 i trwało do godziny 21:00
I Rozliczenie kart do głosowania
1 Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1901
1a w tym: Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
2 Komisja otrzymała kart do głosowania 1339
3 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 197
3a Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) 0
4 Nie wykorzystano kart do głosowania 1142
II Ustalenie wyników głosowania
5 Liczba kart wyjętych z urny 197
5a w tym: Liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
6 Liczba kart nieważnych 0
7 Liczba kart ważnych 197
8 Liczba głosów nieważnych 4
9 Liczba głosów ważnych 193
10 Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów:
1 Krzysztof Bosak zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy 19
2 Andrzej Józef Gorayski zgłoszony przez Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia 1
3 Dariusz Jaszczuk zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 64
4 Maria Zofia Koc zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 94
5 Zdzisław Czesław Litwińczuk zgłoszony przez Komitet Wyborczy Partia Demokratyczna-demokraci.pl 3
6 Zbigniew Stąsiek zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 12
razem 193
III Uwagi i adnotacje
11 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie ewentualnej różnicy pomiędzy sumą liczb z punktu 3. i 4. a liczbą z pkt. 2. brak uwag
12 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie ewentualnej różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 5. a liczbą z pkt. 3. brak uwag
13 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia: brak zarządzeń
14 Adnotacja o wniesieniu przez mężów zaufania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów brak zarzutów
15 Adnotacja o wniesieniu przez członków Komisji uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów brak zarzutów
16 Inne uwagi brak uwag
Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji
1 Paulina Maria Żołnowska członek komisji
2 Patryk Skalski członek komisji
3 Marcin Makowski członek komisji
4 Bożena Polkowska członek komisji
5 Filip Frelak przewodniczący komisji
6 Hanna Żelazowska zastępca komisji