WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Województwo Powiat Gmina Kod terytorialny gminy Okręg nr Siedziba OKW
MAZOWIECKIE garwoliński Żelechów 140314 47
Zestawienie liczby osób głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania oraz rozliczenie głosowania korespondencyjnego
1 Numer obwodu głosowania 3
2 Adres komisji obwodowej Klub Strażaka w Żelechowie,ul. Kościuszki 27,08-430 Żelechów
3 Imię i nazwisko przewodniczącego komisji / zastępcy przewodniczącego komisji (osoby, której podpis widnieje pod zestawieniem) Marianna Prządka
4 Liczba osób głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 0
5 Liczba otrzymanych przez komisję kopert zwrotnych 0
6 Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7 Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu nie było podpisane przez wyborcę 0
8 Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
9 Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
10 Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
Głosowanie rozpoczęło się dnia 07.09.2014 o godzinie 07:00 i trwało do godziny 21:00
I Rozliczenie kart do głosowania
1 Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1161
1a w tym: Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
2 Komisja otrzymała kart do głosowania 810
3 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 45
3a Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) 0
4 Nie wykorzystano kart do głosowania 765
II Ustalenie wyników głosowania
5 Liczba kart wyjętych z urny 45
5a w tym: Liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
6 Liczba kart nieważnych 0
7 Liczba kart ważnych 45
8 Liczba głosów nieważnych 1
9 Liczba głosów ważnych 44
10 Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów:
1 Krzysztof Bosak zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy 1
2 Andrzej Józef Gorayski zgłoszony przez Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia 1
3 Dariusz Jaszczuk zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 3
4 Maria Zofia Koc zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 36
5 Zdzisław Czesław Litwińczuk zgłoszony przez Komitet Wyborczy Partia Demokratyczna-demokraci.pl 1
6 Zbigniew Stąsiek zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 2
razem 44
III Uwagi i adnotacje
11 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie ewentualnej różnicy pomiędzy sumą liczb z punktu 3. i 4. a liczbą z pkt. 2.
12 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie ewentualnej różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 5. a liczbą z pkt. 3.
13 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia:
14 Adnotacja o wniesieniu przez mężów zaufania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów
15 Adnotacja o wniesieniu przez członków Komisji uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów
16 Inne uwagi
Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji
1 Karol Pawelec członek komisji
2 Andrzej Stefan Gromoł członek komisji
3 Łukasz Kamil Lakowski członek komisji
4 Marta Więckowska członek komisji
5 Marianna Prządka przewodniczący komisji
6 Danuta Szczepańska zastępca komisji