WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Województwo Powiat Gmina Kod terytorialny gminy Okręg nr Siedziba OKW
MAZOWIECKIE garwoliński Łaskarzew 140306 47
Zestawienie liczby osób głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania oraz rozliczenie głosowania korespondencyjnego
1 Numer obwodu głosowania 1
2 Adres komisji obwodowej Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie z siedzibą w Woli Łaskarzewskiej,Wola Łaskarzewska 88,08-450 Wola Łaskarzewska
3 Imię i nazwisko przewodniczącego komisji / zastępcy przewodniczącego komisji (osoby, której podpis widnieje pod zestawieniem) Sylwia Szopa
4 Liczba osób głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 0
5 Liczba otrzymanych przez komisję kopert zwrotnych 0
6 Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7 Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu nie było podpisane przez wyborcę 0
8 Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
9 Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
10 Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
Głosowanie rozpoczęło się dnia 07.09.2014 o godzinie 07:00 i trwało do godziny 21:00
I Rozliczenie kart do głosowania
1 Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1045
1a w tym: Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
2 Komisja otrzymała kart do głosowania 740
3 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 66
3a Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) 0
4 Nie wykorzystano kart do głosowania 674
II Ustalenie wyników głosowania
5 Liczba kart wyjętych z urny 66
5a w tym: Liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
6 Liczba kart nieważnych 0
7 Liczba kart ważnych 66
8 Liczba głosów nieważnych 0
9 Liczba głosów ważnych 66
10 Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów:
1 Krzysztof Bosak zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy 3
2 Andrzej Józef Gorayski zgłoszony przez Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia 0
3 Dariusz Jaszczuk zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 4
4 Maria Zofia Koc zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 38
5 Zdzisław Czesław Litwińczuk zgłoszony przez Komitet Wyborczy Partia Demokratyczna-demokraci.pl 15
6 Zbigniew Stąsiek zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 6
razem 66
III Uwagi i adnotacje
11 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie ewentualnej różnicy pomiędzy sumą liczb z punktu 3. i 4. a liczbą z pkt. 2.
12 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie ewentualnej różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 5. a liczbą z pkt. 3.
13 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia:
14 Adnotacja o wniesieniu przez mężów zaufania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów
15 Adnotacja o wniesieniu przez członków Komisji uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów
16 Inne uwagi
Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji
1 Marianna Bukowska członek komisji
2 Kamil Cichecki członek komisji
3 Marlena Jolanta Ostrowska członek komisji
4 Paweł Kurowski członek komisji
5 Joanna Banaszek członek komisji
6 Sylwia Iwona Szopa przewodniczący komisji
7 Monika Katarzyna Paziewska zastępca komisji