WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Gmina Wierzbno

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 444
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:132
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:129
% głosów ważnych:97.73%

Wyniki głosowania w podziale na kandydatów

Nazwa Liczba głosów na kandydatów % głosów
ważnych
Bosak Krzysztof  3.88
Jaszczuk Dariusz  19  14.73
Litwińczuk Czesław Zdzisław  0.00
Stąsiek Zbigniew  4.65
Koc Zofia Maria  99  76.74
Gorayski Józef Andrzej  0.00
Kandydaci razem 129  100