WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Gmina Stoczek

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 200
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:240
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:236
% głosów ważnych:98.33%

Wyniki głosowania w podziale na kandydatów

Nazwa Liczba głosów na kandydatów % głosów
ważnych
Bosak Krzysztof  1.69
Jaszczuk Dariusz  19  8.05
Litwińczuk Czesław Zdzisław  0.42
Stąsiek Zbigniew  2.97
Koc Zofia Maria  205  86.86
Gorayski Józef Andrzej  0.00
Kandydaci razem 236  100