WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Gmina Sadowne

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 946
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:314
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:303
% głosów ważnych:96.50%

Wyniki głosowania w podziale na kandydatów

Nazwa Liczba głosów na kandydatów % głosów
ważnych
Bosak Krzysztof  12  3.96
Jaszczuk Dariusz  36  11.88
Litwińczuk Czesław Zdzisław  0.00
Stąsiek Zbigniew  19  6.27
Koc Zofia Maria  235  77.56
Gorayski Józef Andrzej  0.33
Kandydaci razem 303  100