WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Gmina Liw

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 188
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:568
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:555
% głosów ważnych:97.71%

Wyniki głosowania w podziale na kandydatów

Nazwa Liczba głosów na kandydatów % głosów
ważnych
Bosak Krzysztof  16  2.88
Jaszczuk Dariusz  36  6.49
Litwińczuk Czesław Zdzisław  0.72
Stąsiek Zbigniew  17  3.06
Koc Zofia Maria  479  86.31
Gorayski Józef Andrzej  0.54
Kandydaci razem 555  100