WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Bosak Krzysztof

Gmina Korytnica

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 224
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:398
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:390
% głosów ważnych:97.99%
Liczba głosów na listy komitetu:3
% 0.77%