WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Gmina Grębków

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 635
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:231
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:231
% głosów ważnych:100.00%

Wyniki głosowania w podziale na kandydatów

Nazwa Liczba głosów na kandydatów % głosów
ważnych
Bosak Krzysztof  2.60
Jaszczuk Dariusz  24  10.39
Litwińczuk Czesław Zdzisław  0.87
Stąsiek Zbigniew  19  8.23
Koc Zofia Maria  180  77.92
Gorayski Józef Andrzej  0.00
Kandydaci razem 231  100