WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Gorayski Józef Andrzej

Miasto Węgrów

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 520
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:1 911
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:1 884
% głosów ważnych:98.59%
Liczba głosów na listy komitetu:6
% 0.32%