WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Miasto Węgrów

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 520
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:1 911
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:1 884
% głosów ważnych:98.59%

Wyniki głosowania w podziale na kandydatów

Nazwa Liczba głosów na kandydatów % głosów
ważnych
Bosak Krzysztof  82  4.35
Jaszczuk Dariusz  164  8.70
Litwińczuk Czesław Zdzisław  0.11
Stąsiek Zbigniew  48  2.55
Koc Zofia Maria  1 582  83.97
Gorayski Józef Andrzej  0.32
Kandydaci razem 1 884  100