WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Gorayski Józef Andrzej

Miasto Sulejówek

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:15 343
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:922
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:909
% głosów ważnych:98.59%
Liczba głosów na listy komitetu:3
% 0.33%