WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Miasto Sulejówek

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:15 343
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:922
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:909
% głosów ważnych:98.59%

Wyniki głosowania w podziale na kandydatów

Nazwa Liczba głosów na kandydatów % głosów
ważnych
Bosak Krzysztof  102  11.22
Jaszczuk Dariusz  194  21.34
Litwińczuk Czesław Zdzisław  0.33
Stąsiek Zbigniew  24  2.64
Koc Zofia Maria  583  64.14
Gorayski Józef Andrzej  0.33
Kandydaci razem 909  100