WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Gmina Stanisławów

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 248
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:262
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:261
% głosów ważnych:99.62%

Wyniki głosowania w podziale na kandydatów

Nazwa Liczba głosów na kandydatów % głosów
ważnych
Bosak Krzysztof  23  8.81
Jaszczuk Dariusz  69  26.44
Litwińczuk Czesław Zdzisław  1.53
Stąsiek Zbigniew  2.68
Koc Zofia Maria  155  59.39
Gorayski Józef Andrzej  1.15
Kandydaci razem 261  100