WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Gmina Siennica

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 722
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:202
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:199
% głosów ważnych:98.51%

Wyniki głosowania w podziale na kandydatów

Nazwa Liczba głosów na kandydatów % głosów
ważnych
Bosak Krzysztof  12  6.03
Jaszczuk Dariusz  90  45.23
Litwińczuk Czesław Zdzisław  1.01
Stąsiek Zbigniew  13  6.53
Koc Zofia Maria  79  39.70
Gorayski Józef Andrzej  1.51
Kandydaci razem 199  100