WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Gorayski Józef Andrzej

Miasto Mrozy

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 031
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:1 398
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:1 386
% głosów ważnych:99.14%
Liczba głosów na listy komitetu:8
% 0.58%