WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Miasto Mrozy

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 031
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:1 398
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:1 386
% głosów ważnych:99.14%

Wyniki głosowania w podziale na kandydatów

Nazwa Liczba głosów na kandydatów % głosów
ważnych
Bosak Krzysztof  14  1.01
Jaszczuk Dariusz  1 104  79.65
Litwińczuk Czesław Zdzisław  0.22
Stąsiek Zbigniew  24  1.73
Koc Zofia Maria  233  16.81
Gorayski Józef Andrzej  0.58
Kandydaci razem 1 386  100