WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Gmina Mińsk Mazowiecki

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:11 242
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:623
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:620
% głosów ważnych:99.52%

Wyniki głosowania w podziale na kandydatów

Nazwa Liczba głosów na kandydatów % głosów
ważnych
Bosak Krzysztof  42  6.77
Jaszczuk Dariusz  241  38.87
Litwińczuk Czesław Zdzisław  0.65
Stąsiek Zbigniew  21  3.39
Koc Zofia Maria  303  48.87
Gorayski Józef Andrzej  1.45
Kandydaci razem 620  100