WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Miasto Kałuszyn

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 752
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:363
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:360
% głosów ważnych:99.17%

Wyniki głosowania w podziale na kandydatów

Nazwa Liczba głosów na kandydatów % głosów
ważnych
Bosak Krzysztof  22  6.11
Jaszczuk Dariusz  164  45.56
Litwińczuk Czesław Zdzisław  0.28
Stąsiek Zbigniew  1.39
Koc Zofia Maria  166  46.11
Gorayski Józef Andrzej  0.56
Kandydaci razem 360  100