WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Gorayski Józef Andrzej

Miasto Halinów

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:11 379
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:357
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:353
% głosów ważnych:98.88%
Liczba głosów na listy komitetu:11
% 3.12%