WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Miasto Halinów

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:11 379
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:357
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:353
% głosów ważnych:98.88%

Wyniki głosowania w podziale na kandydatów

Nazwa Liczba głosów na kandydatów % głosów
ważnych
Bosak Krzysztof  42  11.90
Jaszczuk Dariusz  109  30.88
Litwińczuk Czesław Zdzisław  0.85
Stąsiek Zbigniew  11  3.12
Koc Zofia Maria  177  50.14
Gorayski Józef Andrzej  11  3.12
Kandydaci razem 353  100