WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Gorayski Józef Andrzej

Gmina Dobre

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 813
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:278
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:274
% głosów ważnych:98.56%
Liczba głosów na listy komitetu:4
% 1.46%