WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Gmina Dębe Wielkie

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 410
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:249
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:249
% głosów ważnych:100.00%

Wyniki głosowania w podziale na kandydatów

Nazwa Liczba głosów na kandydatów % głosów
ważnych
Bosak Krzysztof  20  8.03
Jaszczuk Dariusz  115  46.18
Litwińczuk Czesław Zdzisław  1.20
Stąsiek Zbigniew  1.20
Koc Zofia Maria  104  41.77
Gorayski Józef Andrzej  1.61
Kandydaci razem 249  100