WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Gmina Cegłów

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 936
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:367
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:359
% głosów ważnych:97.82%

Wyniki głosowania w podziale na kandydatów

Nazwa Liczba głosów na kandydatów % głosów
ważnych
Bosak Krzysztof  12  3.34
Jaszczuk Dariusz  243  67.69
Litwińczuk Czesław Zdzisław  0.56
Stąsiek Zbigniew  2.23
Koc Zofia Maria  90  25.07
Gorayski Józef Andrzej  1.11
Kandydaci razem 359  100