WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Miasto Żelechów

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 777
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:401
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:400
% głosów ważnych:99.75%

Wyniki głosowania w podziale na kandydatów

Nazwa Liczba głosów na kandydatów % głosów
ważnych
Bosak Krzysztof  24  6.00
Jaszczuk Dariusz  54  13.50
Litwińczuk Czesław Zdzisław  1.00
Stąsiek Zbigniew  20  5.00
Koc Zofia Maria  292  73.00
Gorayski Józef Andrzej  1.50
Kandydaci razem 400  100