WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Gmina Wilga

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 252
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:152
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:150
% głosów ważnych:98.68%

Wyniki głosowania w podziale na kandydatów

Nazwa Liczba głosów na kandydatów % głosów
ważnych
Bosak Krzysztof  4.67
Jaszczuk Dariusz  31  20.67
Litwińczuk Czesław Zdzisław  2.00
Stąsiek Zbigniew  19  12.67
Koc Zofia Maria  79  52.67
Gorayski Józef Andrzej  11  7.33
Kandydaci razem 150  100