WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Gmina Trojanów

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 051
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:279
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:276
% głosów ważnych:98.92%

Wyniki głosowania w podziale na kandydatów

Nazwa Liczba głosów na kandydatów % głosów
ważnych
Bosak Krzysztof  41  14.86
Jaszczuk Dariusz  34  12.32
Litwińczuk Czesław Zdzisław  15  5.43
Stąsiek Zbigniew  14  5.07
Koc Zofia Maria  172  62.32
Gorayski Józef Andrzej  0.00
Kandydaci razem 276  100