WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Gmina Sobolew

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 539
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:185
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:182
% głosów ważnych:98.38%

Wyniki głosowania w podziale na kandydatów

Nazwa Liczba głosów na kandydatów % głosów
ważnych
Bosak Krzysztof  30  16.48
Jaszczuk Dariusz  17  9.34
Litwińczuk Czesław Zdzisław  3.85
Stąsiek Zbigniew  2.75
Koc Zofia Maria  122  67.03
Gorayski Józef Andrzej  0.55
Kandydaci razem 182  100