WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Gmina Miastków Kościelny

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 990
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:124
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:123
% głosów ważnych:99.19%

Wyniki głosowania w podziale na kandydatów

Nazwa Liczba głosów na kandydatów % głosów
ważnych
Bosak Krzysztof  5.69
Jaszczuk Dariusz  24  19.51
Litwińczuk Czesław Zdzisław  5.69
Stąsiek Zbigniew  23  18.70
Koc Zofia Maria  56  45.53
Gorayski Józef Andrzej  4.88
Kandydaci razem 123  100