WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Gmina Maciejowice

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 933
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:274
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:270
% głosów ważnych:98.54%

Wyniki głosowania w podziale na kandydatów

Nazwa Liczba głosów na kandydatów % głosów
ważnych
Bosak Krzysztof  15  5.56
Jaszczuk Dariusz  31  11.48
Litwińczuk Czesław Zdzisław  15  5.56
Stąsiek Zbigniew  23  8.52
Koc Zofia Maria  179  66.30
Gorayski Józef Andrzej  2.59
Kandydaci razem 270  100