WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Gmina Górzno

Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 980
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:0
Liczba ważnych kart:148
Frekwencja wyborcza:0.00%
Liczba głosów ważnych:144
% głosów ważnych:97.30%

Wyniki głosowania w podziale na kandydatów

Nazwa Liczba głosów na kandydatów % głosów
ważnych
Bosak Krzysztof  20  13.89
Jaszczuk Dariusz  12  8.33
Litwińczuk Czesław Zdzisław  4.86
Stąsiek Zbigniew  12  8.33
Koc Zofia Maria  91  63.19
Gorayski Józef Andrzej  1.39
Kandydaci razem 144  100