WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU - OKRĘG NR 47
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ
7 WRZEŚNIA 2014 R.
A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Nazwa Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  
Skrót KW Demokracja Bezpośrednia  
Typ komitetu komitet wyborczy partii politycznej  
Adres 01-019 Warszawa, Nowolipki 14 lok. 130  
Adres strony internetowej kwsenat.db.org.pl  
Pełnomocnik wyborczy Piotr Zygmunt KOBUS
Pełnomocnik finansowy Artur Adam LOREK

Wykaz zarejestrowanych kandydatów: